Om oss Arkiland Landskapsarkitektur AB

Från idé till verklighet

Presentation av Arkiland Landskapsarkitektur AB

Företagets ledmotiv är harmoni och uthållighet. Du som anlitar företaget skall känna att du får ett bestående värde för de resurser du lägger ner på att anlita företagets unika egenskaper och tjänster.

Företagets styrka ligger i att vi utför alla delar i projektet inom företaget, från idéer och förslagsskisser, via kompletta ritningar, till en färdig, estetisk tilltalande och uthållig anläggning.

Visa före/efter genom att föra pekaren över bilden.

Under resans gång från ritbord till färdig anläggning, får man en tidsvinst, eftersom samtliga led går hand i hand. Dialogen mellan beställare och arkitekt fortsätter under projektets gång vilket gör det enkelt att göra förändringar och justeringar under tiden.

En vacker utemiljö eller trädgård är som ett konstverk, som uttrycker en rofylld enkelhet. Många drömmer om en vacker och exklusiv miljö eller trädgård, men drömmar skapar ingen skönhet. Förverkligandet kräver genuin kunskap och arbete. Vi har vad som krävs för detta.

Med enkla medel kan vi hjälpa dig att förverkliga dina drömmar så att miljön blir din personliga oas som du kan uppleva med lust och upptäckarglädje.

Utformningen av en utemiljö utgår från förutsättningarna i den fysiska miljön, tidens och platsens anda med tanke på landskapet runt omkring, byggnader, växtlighet, ljud och ljus samt aktiviteter i utemiljön.

Arkiland Landskapsarkitektur AB har varit verksamt i Uppsala sedan 1994. Företagets uppdrag varierar och omfattar projektering av offentliga anläggningar liksom privata miljöer, anläggning, uppföljnings- och utbildningsverksamhet.

Grundaren och idégivaren till Arkiland Landskapsarkitektur AB är Dinu Dunca, arkitekt LAR/MSA. Förutom utbildning i Landskapsarkitektur har Dinu Dunca även en hortonom examen och en åtta-årig utbildning på konstskola.

Verksamhet

Företagets verksamhet består av fyra huvuddelar:

  • projektering
  • anläggning
  • uppföljning och skötsel
  • utbildning

Inom projektering arbetar vi med inventeringar, programförslag, utredningar om yttre miljön, bygglovsärenden, produktion av kompletta ritningsunderlag. Ritningsunderlagen består av färglagda illustrationer, situationsplaner, detaljplaner, snitt, perspektiv, elevationer, 3D bilder, byggritningar.

Beträffande anläggning arbetar företaget med marköverbyggnad såsom hårda ytor, murar, vattenanläggningar och automatiska bevattningssystem, lätta träkonstruktioner, planteringar och markutrustningar.

Ytskiktens utformning är av stor vikt eftersom den i hög grad avgör hur trädgården senare kommer att upplevas.

Vi använder oss av de flesta material såsom sten, betong, tegel, glas, stål, trä och växter, färdiga mattor av gräs och sedum. Se exemplen nedan.

Färdiga objekt följs upp med vissa skötselåtgärder som beskärning, formklippning, gödning, bevattning, kompletteringar och förnyelser av växtmaterialet. Vi arbetar också med inomhusmiljöer.

Företaget bedriver även utbildningsverksamhet inom projektering, anläggning och uppföljning/skötsel.

Arkiland AB handleder också blivande landskapsarkitekter och trädgårdsmästare som behöver få praktik i sin utbildning.

Kontakt

Arkiland Landskapsarkitektur AB
Krympvägen 8
755 97 Uppsala, Sverige

Tel.: 018-36 31 80
Mobil: 070-624 81 22

E-post: info@arkiland.se
Webb:  www.arkiland.se

Kartor

Karta: Uppsala - Gunsta
Karta: Gunsta, Krympvägen 8